Historiek

Kort na de oorlog, startte de grootvader van de huidige zaakvoerder het bedrijf op met 1 vrachtwagen voor hoofdzakelijk eigen veevervoer. Later kwam zijn zoon, Florent Buyl, in de zaak en het bedrijf groeide uit tot twee firma’s, Star Transport, gespecialiseerd in bulkvervoer en Buyl Transport gespecialiseerd in huifvervoer. Hiermede werden de fundamenten voor de huidige structuur gelegd. In 1996 nam Alfons Buyl, de zaak over en sindsdien groeide het bedrijf uit naar een gevestigde waarde zowel op nationaal als op internationaal transportgebied. Alfons overleed plots op 13 februari 2017, het Buyl-team gaat ervoor om Alfons zijn levenswerk verder te zetten.

Ons wagenpark

Na een recente overname eind 2008 van Alco Transport, bestaat het wagenpark momenteel uit 45 voertuigen, 130 opleggers waarvan het merendeel huifopleggers met een binnenhoogte van 2m85, waaronder 4 city trailers. Sinds 2013 beschikken wij over 4 opleggers met meeneemheftruck. Capaciteit max 2.5 Ton. Lengtes tot 7m kunnen eenvoudig in smalle doorgang binnengereden worden bij uw klanten. Wij volgen nauwgezet de evolutie op het gebied van materiaal en proberen onze investeringen steeds toe te leggen op moderne technologieën, om zo aan de noden en wensen van onze klanten tegemoet te komen. Wij werken ook met drie vaste onderaannemers. Al onze wagens zijn uitgerust met GSM, GPS en boordcomputer met satellietverbinding, zodat wij op ieder moment de positie van uw zending kunnen nagaan. Deze snelle communicatiemiddelen laten ons ook toe, kort op de bal te spelen, een snelle service te leveren en eventuele last-minute vrachten in te plannen. Wij beschikken tevens over een opslagruimte met een capaciteit van 1000m² en een eigen werkplaats voor het onderhoud van ons wagenpark.

Milieu

Het milieu is voor ons allen van belang daarom investeren we in vrachtwagens van de nieuwste technologie, die voldoen aan de Euro 5 norm. Door het gebruik van boordcomputer en satellietverbindingen kunnen wij de vrachten optimaal inplannen en aan elkaar koppelen, waardoor we de leeg gereden kilometers tot een minimum proberen te beperken, dit levert ook een bijdrage aan een vermindering van schadelijke uitlaatgassen. Ook in de ons omringende landen worden stilaan de tolkosten afgerekend volgens de emissienormen van de vrachtwagens.